23.09.09

posted on 24 Sep 2009 16:40 by somxss

วันนี้ เป็นวันพุธ ไปแคร์มาได้รับกำลังใจมากเลยทีเดียว 

ส้มจำความได้ว่า เคยอธ.กับพระเจ้าไว้ว่า ขอพระเจ้าสอนส้มในการดำเนินชีวิต

เป็นคำอธ.เดียวที่จำได้แม่นและค่อยคำตอบเสมอมา

และที่ผ่านมา ส้มก็ไม่ค่อย สัมผัสพระเจ้าเลย แต่ ส้มรู้เสมอว่า พรเจ้าจะไม่ทอดทิ้งส้ม

 

๑. พระเจ้าคือ พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

    แม้ส้มจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะดีขึ้น หรือแย่ลงก็ ตาม

๒. ความจริงของพระเจ้าเป็นจริง สิ่งที่พระองค์บอกเป็นเช่นนั้น แม้ว่าส้มจะอยากบิดเบือนแค่ไหน แต่ความจริงของพระเจ้าก็ยังคงอยู่ และจะกลับมาย้ำเตือนให้เรากลับใจใหม่อยู่เสมอ

๓.บางครั้งเมื่อ พระเจ้าบอกเราแล้ว  แล้วเราไม่ฟัง พระองคืก็ จะทรงอนุญาติให้เราทำตามที่เราอยากทำ แต่พระเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่พระองคือนุญาตินั้นจะสอนเรา   ที่แต่ต่างกันคือ อย่างหลังนี้เราต้องรับผลจากการกระทำที่ไม่เชื่อฟัง แต่ไม่ใช่การตกนรกบึงไฟ

๔. เมื่แเราต่อสู้กับบาป แต่ยังล้มลงเสมอ และเรายังไม่ลดละ หรือก่อนถึงจุดที่พระองค์รู้แล้วว่าเราจะไม่ไหว พระองค์จะบอกเราถึงวิธีการที่จะต่อสุ้นั้น และเรียกเราให้กลับมามองที่พระเจ้า ถึงจุดนั้นเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดมากกว่าที่ผ่านมา เพราะนั่นหมายถึงเวลาที่พระเจ้าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรา

๕. บางครั้งการปล่อยอารมณ์ความรู้สึก และดำเนินชีวิตไปวันๆ โดยไร้จุดหมาย ก็เพราะเราลืมไปว่า "ความหวังในพระเจ้า จะไม่ทำให้เสียใจ" คนที่เคยวิ่งและ สะดุดล้มหลายครั้ง จนหัวเข้าเต็มไปด้วยรอยแผล อาจต้องมีช่วงเวลาแห่งการพักฟื้นบาง และถ้าเราไม่หยุดที่จะวิ่งใหม่ สักวันคงเป็นนักวิ่งที่ดีแน่ แต่ถึงสุดท้านมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวัง แต่เราก็จะยังมีความหวังต่อไป เพราเราไม่ได้หวังในสิ่งที่มองเห็นหรือผ่านมาแล้ว แต่หวังในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เรารุ้ ว่ามีจริง

๖. แม้ว่าส้มจะเรียนเก่งมาก ฉลาดสุดๆ เป็นสุดยอดผู้นำ เป็นนักบริหารที่เก่ง แต่ไม่มีความรักก็ไม่มีค่าอะไรเลย แต่ นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ส้มจะเรียนเก่งมาก ฉลาดสุดๆ เป็นสุดยอดผู้นำ เป็นนักบริหารที่เก่ง ไม่ได้ เพียงแต่ให้สิ่งที่เราเป็น เป็น Sub set ของความรัก

๗. ช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนว่ากำลังจะตาย

        คนที่คิดถึงมากที่สุดคือแม่ 

 

Comment

Comment:

Tweet

Categories